Meranie

Vykonávame i služby súvisiace s energetickým auditom, ako je meranie spotreby stlačeného vzduchu a vákua, určenie strát v rozvodnom systéme. Pri meraniach zaznamenávame nasledujúce veličiny: množstvo vzduchu ktoré preteká potrubím, teplotu média, rosný bod média, tlak média, teplotu okolia, relatívnu vlhkosť okolia. Namerané údaje sú spracované v časovej závislosti v tabuľkách a graficky.

Informácie získane meraním sa s výhodou využijú pri návrhu nových zariadení a energetickej optimalizácii. Štandardne používame meradlá ktoré nie sú určenými meradlami. V prípade potreby zabezpečíme meranie prostredníctvom určených meradiel.

Meranie

ABRO s.r.o. www.abro.skPredstavenie firmy

Ponúkame Vám už 20 rokov komplexné služby v oblasti predaja a servisu vývev, dúchadiel, kompresorov a sušičiek vzduchu. Sme zastúpením firmy Gebruder Becker a Alup, OMI, NITTO pre Slovensky trh. Špecializujeme sa na servis lamelových dúchadiel (kompresorov) a vývev, dúchadiel s bočným kanálom. Ďalej servisujeme: Skrutkové kompresory, piestové kompresory, rootsove dúchadlá a vývevy, vodokružné vývevy, piestikové dúchadlá, membránové vývevy a dúchadlá...Kontakt